Nástěnka

Seznam přihlášených

1. Koleno
2. Lubošek
3. Chroust
4. Hrošík
5. Hrošík
6. Kocan
7. Luboš
8. Otik
9. Sika
10. Tamara
11. Olda
12. Jířa
13. Jiří Kovář
14. Lukáš
15. Eky

Nejnovější diskuze

Ježdění Doudlevce -15. 07., 13:59-Chroust
Odkazy na zajímavé stránky -15. 07., 08:38-Mener
Dětskoorienťácká Otava 2024 -12. 07., 18:31-Planja
Lubošek 50 -10. 07., 10:05-Medvěd
Hopsa, hejsa do Brandejsa -24. 06., 08:52-Zlý Martin

Plán akcí

26.7.-28.7.Kanufest Roudnice
31.7.-4.8.OO
23.8.-25.8.Lipno Čertovy proudy
31.8. Lubošek 50
3.9.Vydávání materiálu na Úhlavu

Přihlášení

Jméno: Heslo: Registrace
Zapomenuté heslo

Valná hromada TJ

Autor: Lubošek - 12.02.2024, 13:57:33 Zasílat toto téma mailem

V Plzni dne 6.2.2024

POZVÁNKA

na valnou hromadu TJ ČSAD Plzeň z.s.

Datum: 6.3.2024 v 19 30 hod
Místo: Restaurace Na Potravinách
Program jednání:
1) Zahájení – schválení programu, jednacího řádu
2) Volba komisí – mandátové a návrhové
3) Zprávy o činnostech a hospodaření TJ za rok 2023
4) Zpráva kontrolní komise
5) Návrh rozpočtu TJ na rok 2024
6) Schválení členských příspěvků
7) Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
8) Zpráva mandátové komise
9) Volba předsedy TJ a členů výboru
10) Volba kontrolní komise
11) Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady
12) Ocenění dobrovolných cvičitelů
13) Občerstvení
14) Různé
15) Závěr

Jednací řád valné hromady TJ ČSAD z.s. Plzeň
1. Pracovní předsednictvo a řídící valné hromady
Pracovní předsednictvo pracuje dle schválených návrhů. Řídícího valné hromady
pověřuje pracovní předsednictvo. Řídící valné hromady uděluje a odnímá slovo
delegátům a podle rozhodnutí pracovního předsednictva provádí další úkony
k zajištění průběhu valné hromady.
2. Delegáti a účastníci valné hromady
O záležitostech valné hromady jednají a o jejích závěrech rozhodují delegáti oddílů a
odborů s hlasem rozhodujícím. Klíč ke stanovení počtu delegátů je určen podle počtu
členů oddílů (celkový počet 24). Práva delegáta mají i členové výkonného výboru TJ a
revizní komise TJ s výjimkou práva hlasovat, pokud současně nejsou delegáty za
oddíl. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy komisí,
pracovního předsednictva a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné
či ústní návrhy, podněty a připomínky k předneseným návrhům. Delegát je povinen
zúčastnit se hlasování valné hromady a dbát pokynů řídícího.

Počty delegátů jednotlivých oddílů:
Vodní turistika: 15
Moderní gymnastika: 6
Sport pro všechny: 3
Pozvánky rozešlou nebo předají osobně delegátům svých oddílů příslušní členové
výkonného výboru TJ. ÚČAST NUTNÁ!!!
3. Komise valné hromady
Valná hromada volí mandátovou a návrhovou komisi. Každá komise má 3 členy
volené z přítomných delegátů. Komise si volí předsedu, který přednáší zprávy a
návrhy. Mandátová komise podává zprávu o počtu přítomných delegátů a zjišťuje, zda
je valná hromada schopná usnášet se. Návrhová komise připravuje a předkládá návrh
usnesení a dalších schvalovaných dokumentů.
4. Jednání valné hromady
je možné zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů. Dále se
valná hromada řídí stanovami TJ ČSAD Plzeň z.s.
5. Usnesení valné hromady
O předložených návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. K přijetí
usnesení valné hromady je potřeba souhlasu 3/5 většiny hlasů momentálně přítomných
delegátů s hlasem rozhodujícím. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li v době
hlasování přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.
6. Další ustanovení jednacího a volebního řádu jsou dána stanovami
TJ ČSAD Plzeň z.s.

6.2.2024 Lubomír Ulč, člen výboru TJ Jan Kolínek, předseda TJ

Kliknutím na číslo provedete rezervaci:
Je nám líto, ale všechna místa jsou již obsazena.
Seznam rezervací


Přidat nový příspěvek
Vaše jméno:
Vaše heslo:*
Odečtěte dvojku od 4870:**
Předmět:

;-) :-) :-(
:-D pivo :'-(
:-/ 8-| :-O
:-. *palecdolu* *palecnahoru*
*blik* *zloba* *tosnadne*
*pohoda* :-P *zadek*

Tučně označené položky jsou povinné
* - heslo zadejte pouze pokud máte zaregistrovanou přezdívku
** - pokud zadáte správné heslo, nemusíte číslo opisovat
Designed by MK & JL