Nástěnka

Členské příspěvky TJ ČSAD VT

Legenda

Zavřít legendu
Dospělí 250,- Kč (člen dovrší v daném roce 18 let věku a starší)
Dorost 100,- Kč, (člen dovrší v daném roce 15 let věku a starší)
Děti 100,- Kč (mladší 15 let)
Příspěvek ČSK 10,- Kč
Krákorečné Místo pro 1 loď umístěnou v loděnici 400,- Kč evidence krákorců
Slevy na krákorečné (nevztahují se na členské příspěvky)
  • Sleva 100,- Kč z Krákorečného, pokud se člen zúčastní jako pořadatel ČPV Úhlava
  • Sleva 100,- Kč z Krákorečného, pokud se člen zúčastní alespoň dvou brigád
  • Sleva 50,- Kč z Krákorečného, pokud se člen zúčastní právě jedné brigády
  • Sleva 500,- Kč z Krákorečného pro členy výboru

  • Poznámka 1: Slevy z brigád a Úhlavy je možno uplatnit pouze z prvního krákorečného, na cenu druhého a dalšího krákorečného v daném roce se již slevy nevztahují
  • Poznámka 2: Za brigádu lze považovat kromě brigád uvedených v plánu akcí (tj. Jarní brigády, Brigády na Úhlavě a Podzimní brigády) také zajištění sponzorského daru ve výši 1500,- Kč a vyššího (3000,- a vyšší = 2 brigády), nebo provedení jiné činnosti schválené výborem za tímto účelem, například posekání trávy na pozemku kolem loděnice.

Celková výše příspěvků
- je dána součtem všech výše uvedených položek ("Členské příspěvky TJ" + "Příspěvek ČSK" + ("Krákorečné" - "Slevy z Krákorečného a výboru")).
Placení příspěvků
Příspěvky je nutné zaslat na účet oddílu nejpozději do 31. 03. 2024. Číslo účtu je 242126909/0300 - účet je stejný už řadu let!. Do zprávy pro příjemce uveďte poznámku. Nezapomeňte vyplnit VS a SS pro identifikaci platby. Nebo použijte QR kód.
Příspěvky je nutné zaslat na účet oddílu nejpozději do 31. 03. 2024. Číslo účtu je 242126909/0300 - účet je stejný už řadu let!. Do zprávy pro příjemce uveďte poznámku. Nezapomeňte vyplnit VS a SS pro identifikaci platby. Nebo použijte QR kód.

Příspěvky v roce
Jak se počítají příspěvky?
Odkaz na filtr
Zdá se, že nejste přihlášeni, nebo nemáte dostatečná oprávnění.
Vyplňte alespoň jedno z polí: Jméno, Rodné číslo, Email. Pokud platíte za více členů, společným klíčem je emailová adresa.
Hledaný řetězec musí být přesný.
Jméno
Členský příspěvek
ČSK
Za krakorce
Celkem
Zaplaceno
Designed by MK & JL